Média

Ostrava, 10. 5. 2023

                      

FESTIVALOVÝ PATCHWORK OSTRAVSKÉ MUZEJNÍ NOCI SE BLÍŽÍ

Třicet jedna ostravských organizací přivítá své návštěvníky v sobotu 20. května ve večerních hodinách zdarma v rámci kulturního festivalu Ostravská muzejní noc. Tématem letošního ročníku je recyklace a festivalový program nabídne mimo jiné i kreativní nápady, jak naložit s upcyklovatelným odpadem. Festival bude zahájen před Novou radnicí na Prokešově náměstí v Ostravě v 17.30 hodin.

 

Rád bych všechny pozval na tradiční zahájení Ostravské muzejní noci před budovu Nové radnice na Prokešovo náměstí, kde noc plnou poučné zábavy stylově odstartujeme. Letos se její konání kryje s „Prokešovým týdnem“, kdy si připomínáme 150 let od narození Jana Prokeše, prvního českého starosty našeho města. Pro návštěvníky jsme tedy připravili oblíbené komentované prohlídky radničních prostor. I muzejní noc může být kouzelná, třeba se mezi námi z hlubin minulosti vynoří sám Jan Prokeš! Přístupná bude také naše unikátní radniční věž s vyhlídkou a nepřijdete ani o doprovodný program. Jeho hlavním tématem je recyklace, sdělil primátor statutárního města Ostravy Jan Dohnal.

 

Čtrnáctý ročník festivalu Ostravská muzejní noc je inspirován udržitelným přístupem k životu. Vyhneme se proto zbytečnému odpadu a ten provozní budeme přetvářet v rámci festivalových tvůrčích dílen na nové kvalitní produkty. Program zaměřený na recyklaci si připravily také nově zapojené instituce GDM contemporary, Galerie Díra nebo Futureum. Mezi nováčky se dále představí Ostrava Expat Centre, hravá galerie Dvorana a Galerie Fakulty umění. Těší mě, že se po letech k festivalu se svým programem opět připojila Slezskoostravská galerie, uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo.

 

FESTIVALOVÝ PATCHWORK

Většina zapojených organizací nabízí interaktivní program a tvůrčí dílny. V Minikině Kavárna děti rozpohybují loutku ze starých filmových plakátů. V Galerii Díra zrecyklují staré osvětlené papíry a fotografie ekologicky vyvolají pomocí kávového roztoku. Recyklační workshopy nejen pro děti pořádají také Antikvariát a klub Fiducia, městská galerie PLATO Ostrava, Slezskoostravská galerie a GDM contemporary. Od poklusu mezi institucemi si návštěvníci mohou oddechnout při environmentálních hrách v Museu+ a ve Včelím městě v hravé galerii Dvorana. Dílny zaměřené na upcyklaci si návštěvníci užijí v Ostravském muzeu, kde si ozdobí tašku starými látkami a knoflíky, a v Galerii výtvarného umění v Ostravě si do ní ušijí peněženku ze starých bannerů. V Lidové konzervatoři a Múzické škole Ostrava si vytvoří šperky a originální výšivky, ve Střední umělecké škole, Ostrava vyrobí recyklované pohlednice nebo keramiku.

 

U Radnice obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a v Národním zemědělském muzeu děti i dospělí ochutnají jídla ze surovin, které obvykle vyhazujeme. V Hasičském muzeu města Ostravy mohou děti experimentovat se starou hasicí technikou a v Oblastním spolku Českého červeného kříže se naučí zachraňovat životy. V TyfloCentru Ostrava si vyzkouší, co musí nevidomý člověk zvládnout v rámci běžného dne, a v Rádiu Ostravan se mohou zúčastnit živého vysílání. Tvůrčí festivalový program doporučuji zakončit recyklovaným drinkem na párty vinylových nosičů v Klubu Parník. Cílem rozhodně není stihnout všechno, ale užít si to, co vás nejvíc baví, vybídla k návštěvě festivalu koordinátorka Andrea Węglarzyová.

 

Pro návštěvníky Ostravské muzejní noci budou dále připraveny volné a komentované prohlídky výstav, například ve Výstavní síni Sokolská 26, Výtvarném centru Chagall, Muzeu a Galerii Mlejn, Galerii Gong, Galerii Jáma 10, Galerii Fakulty umění (GAFU) a na Dole Michal. Vystoupení mezinárodního amatérského hudebního klubu nabídne Ostrava Expat Centre ve Futureu, unikátním prostoru zaměřeném na udržitelnost a recyklaci. Národní památkový ústav uspořádá přednášku o výzkumu historické krajiny na Jesenicku a Dopravní podnik Ostrava zpřístupní depozitář vozidel.

 

Kontakty pro média: Jana Malášek Šrubařová, 731 691 563, srubarova@gvuo.cz

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
K přepravě mezi zapojenými institucemi bude opět možné využít čtyři muzejní autobusové linky Dopravního podniku Ostrava zdarma. Jejich jízdní řády jsou k dispozici na www.ostravskamuzejninoc.cz, kde je zveřejněn podrobný program jednotlivých organizací. Na některé aktivity je nutno se rezervovat předem. Rezervační formulář bude spuštěn v pondělí 15. května v 8 hodin ráno na webových stránkách festivalu. Hlavními koordinátory festivalu jsou Galerie výtvarného umění v Ostravě a Ostravské muzeum. Projekt je financován z rozpočtu statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje. Ostravská muzejní noc je součástí Dní Fajne rodiny, které přinášejí atraktivní program pro rodiny s dětmi, a celorepublikového Festivalu muzejních nocí, který organizuje Asociace muzeí a galerií ČR.
 

ZAPOJENÉ INSTITUCE A JEJICH OTEVÍRACÍ DOBA:
Ostravské muzeum 15.00–23.30
Galerie výtvarného umění v Ostravě  17.00–24.00 (rezervace na Recyklohraní)
Radnice města Ostravy 17.00–22.00 + věž 17.00–23.00
Radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  17.00–21.00 (rezervace na komentované
prohlídky)
CKV, Výstavní síň Sokolská 26 17.00–24.00
CKV, Klub Parník 17.00–24.00
CKV, Dvorana, hravá galerie 18.00–24.00 (rezervace na prohlídky)
CKV, Minikino Kavárna  16.30–22.00 (rezervace na filmové projekce)
PLATO Ostrava – městská galerie současného umění    17.00–22.00 (rezervace na komentované prohlídky)
Hasičské muzeum města Ostravy 17.00–24.00
Antikvariát a klub Fiducia 18.00–22.00
Výtvarné centrum Chagall 17.00–24.00
Muzeum a Galerie Mlejn 18.00–23.30
Galerie Jáma 10  18.00–22.00
Galerie GONG 18.00–24.00

FUTUREUM 17.00–24.00
Ostrava Expat Centre 17.00–22.00
GDM contemporary 17.00–24.00
Slezskoostravská galerie, 17.00–23.45
Galerie Fakulty umění 17.00–24.00 
Národní zemědělské muzeum 17.00–23.00 (rezervace na přednášku s ochutnávkou)
Národní památkový ústav 18.00–21.00 (rezervace na přednášku)
Důl Michal 20.00–23.00
MUSEum+ 17.00–21.00
Galerie Díra 16.00–20.00 
Dopravní podnik Ostrava 18.00–24.00
Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava 17.00–20.30
Střední umělecká škola, Ostrava 17.00–22.00
TyfloCentrum Ostrava 19.00–24.00 (rezervace na prohlídky)
Rádio Ostravan 17.00–22.00 (rezervace na živé vysílání)
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava 17.00–22.00
 

OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC se v Ostravě koná od roku 2009, kdy se jí účastnilo pouhých 9 subjektů. S každým dalším rokem narůstal počet institucí a zvyšoval se i počet evidovaných vstupů. Nejvíce institucí (celkem 41) se zapojilo v roce 2018. Nejvíce vstupů (celkem 28 576) bylo evidováno v roce 2017. Autobusové muzejní linky přepravují návštěvníky Ostravské muzejní noci zdarma od roku 2010. Slavnostní zahájení před budovou Nové radnice se koná od roku 2013. V roce 2020 se festival nekonal z důvodu koronavirové pandemie. Cílem festivalu je propagovat kulturní instituce ve městě.