CKV, Výstavní síň Sokolská


Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace

Vila Hanse Ulricha

Výstavní síň Sokolská 26

Sokolská třída 26, 702 00  Ostrava
+420 596 138 821

dramaturgie@ckv-ostrava.cz
www.ckv-ostrava.cz, www.sokolska26.cz

Výstavní síň Sokolská 26, která je provozována Centrem kultury a vzdělávání Moravská Ostrava – příspěvkovou organizací Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, zahájila svou činnost v roce 1993. Nachází se, jak již napovídá její název, v prvním patře historické vily na Sokolské třídě 26. Dramaturgie již od počátku uvádí výrazné a nezpochybnitelné umělecké osobnosti, které vytvářejí a naplňují pojem soudobé české výtvarné scény. Prezentována jsou nejen díla předních českých i některých zahraničních výtvarníků, ale jsou pořádány také skupinové výstavy, převážně mladých umělců z různých regionů. Kurátory výstav jsou Ing. Milan Weber a Mgr. Jan Kudrna.

 

17.00–24.00 Mapování – výtvarná recyklace starých vyřazených map (2. patro)
Volná prohlídka výstavy umělecké školy AVE ART Ostrava, složená z koláží autoportrétů, objektů, map, šatů a kabelek

 

17.00–24.00 Člověk a kniha Karla Říhovského (2 . patro)
Volná prohlídka znovuobjevené velkoformátové malby s vyobrazením Jurije Alexejeviče Gagarina, prvního člověka, který vzlétl do vesmíru a obletěl zemi.

 

17.00–24.00 Abstraktní kompozice Iry Svobodové (Výstavní síň Sokolská 26)
Volná prohlídka výstavy.