Galerie Jáma 10Galerie Jáma 10
Přívozská 22, Moravská Ostrava
+420 724 855 967

Galerie Jáma 10 je neprofitní galerie spravovaná z. s. Galerie Michal. Věnuje se výstavám současného umění, českého i zahraničního. Prezentuje projekty především mladých umělců, malbu, instalaci, objekty a nová média. V době Ostravské muzejní noci bude výstava obohacená o projekci videoartu z okruhu umělců galerie.

 

18.00–22.00 Michal Konvička: Jak nebeská tělesa ovlivňují dění na zemi
Volná prohlídka výstavy.

Michal Konvička je čerstvým absolventem ateliéru Video-multimédia-performance Fakulty

umění Ostravské univerzity, ateliéru Video-multimédia-performance. (2022). Momentálně žije a pracuje v Brně.

Ve své tvorbě se věnuje velkému množství médií – klasické

malbě, objektu, instalaci, videoartu a v poslední době také přesahům umění do virtuálního prostředí.

Jak nebeská tělesa ovlivňují dění na Zemi je dlouhodobý projekt, jehož základem jsou záznamy o pohybu družic kolem Země. Tato výstava je tedy jedním z dílčích výstupů, kde za pomocí cívek a magnetů zhmotňuje satelity jako kinetické a zvukové objekty utvářející výslednou podobu instalace.

Názvem se autor odkazuje také k astrologii, konstelacím hvězd, planet a jejich vlivů jak na vědecky podložené přírodní jevy, tak také na mýty, báje, symboly nebo znamení.