GAFU – Galerie Fakulty umění

 

Galerie Fakulty umění Ostravské univerzity

Moravská Ostrava 3398

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

gafu@osu.cz  

https://www.facebook
.com/fakultaumeniou

IG: @gafu_ou
 

17.00–24.00 GAFU

Galerie Fakulty umění Ostravské univerzity (GAFU) zahájila činnost v roce 2018 a v roce 2023 se přestěhovala do nové budovy Fakulty umění v City Campusu Ostravské univerzity na Černé louce. Jejím hlavním smyslem je poskytovat prostor především pro uměleckou reflexi a artikulaci aktuálních problémů ve společnosti a zprostředkovávat recentní tendence v umění a vizuální kultuře, včetně sociálních a mezioborově orientovaných projektů. Významnou součástí její dramaturgie také citlivá reflexe místního dění a jeho zasazování do širších vazeb a souvislostí.

 

17.00–24.00 Volná prohlídka výstavy Zorky Lednárové NE-CESTA

Slovenská umělkyně žijící v Berlíně Zorka Lednárová představuje svá díla na samostatné výstavě v prostorách galerie GAFU v Ostravě. Její téma bariér ve veřejném prostoru je odžito na vlastní kůži a výstava nabízí osobní pohled i aktivistické zapojení veřejnosti.

Kurátorkou výstavy je Jana Babušiaková.

Kolik schodů jste dnes prošli, kolik prahů překročili? Většina z nás těmto drobným nerovnostem na trase mezi body A a B nevěnuje žádnou pozornost a můžeme bez zpomalení pokračovat kamkoliv, kam se chceme dostat. Veřejný prostor a veřejná doprava, je přizpůsoben modelovému tělu, velmi snadno se nám však může stát, že z této „mustry“ vypadneme i my – z důvodu zdravotního omezení, stárnutí či mateřství, které jsou sice přirozené, ale všimneme si, že změněné potřeby těl najednou nebývají brány v úvahu.

Výstavní projekt sochařky a multidisciplinární umělkyně Zorky Lednárové v sobě nese osobní a hluboce humanitní výpověď o vůli a touze po svobodě, která je univerzálně pociťovanou hodnotou. Vychází z osobní zkušenosti s hranicemi a bariérami vlastního těla, přičemž k tomuto zážitku na hraně vlastních možností přizývá i diváky. Její velkoplošné malby jsou performativním záznamem pohybu, pro ostatní tak obyčejného a nenáročného, který pro ni představuje extrémní vypětí.

Z individuálního překonávání překážek směřuje do roviny širší společenské diskuse o městském veřejném prostoru. Poukazuje na vyloučení lidí s omezenou možností pohybu využitím symboliky semaforu či mříží, zažívá a dokumentuje jej ale i na vlastní kůži (např. ve videozáznamu vlastního pohybu městem na elektrickém vozíku). Nechává do něj vstupovat i jiné, které zve ke kritickému zhodnocení vlastního bezprostředního okolí: například formou workshopů se studenty Ostravské univerzity, jehož výstupy se staly také součástí výstavy nebo i širokou veřejnost, kterou nečekaně klade do podobné situace guerilla akcemi, ukazujícími odlišný rozměr bariér. Tím vybízí ke zcitlivění vůči potřebám jiných, k jinému vidění veřejného prostoru, který může a měl by být spravedlivějším a dostupnějším pro všechny obyvatele a obyvatelky.

 

Komentovaná prohlídka výstavou s kurátorkou

V průběhu večera se uskuteční komentované prohlídky výstavou

NE-CESTA s kurátorkou Janou Babušiakovou.

 

18.00–21.00 Výtvarný workshop na téma bezbariérovost

Bez rezervace.