Dopravní podnik Ostrava

 

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Dílny Martinov, Martinovská 3293/40, Ostrava-Martinov
+420 597 402 171
www.dpo.cz

Pro Ostravskou muzejní noc zpřístupní Dopravní podnik Ostrava tradičně místo deponace historických tramvají, které se nachází v areálu dílen v Ostravě-Martinově. Při této příležitosti budou vystaveny i další historické dopravní prostředky a tematické předměty ze sbírek městského dopravce. Velmi atraktivní jsou pro návštěvníky také krátké okružní jízdy historických vozidel po areálu.

 

18.00–24.00 Zpřístupnění depozitáře

Pro návštěvníky Ostravské muzejní noci budou z tramvajové zastávky Martinov přes zastávku Dílny DP Ostrava (před vstupem do dílen) k místu expozice historických vozidel pravidelně jezdit historické a současné tramvaje.

Pěší průchod areálem nebude možný.

 

Další jízdy historických vozidel v roce 2023

24. 6. 2023
Vyhlídkové jízdy údolím Porubky
Jízdy historickými tramvajemi do Kyjovic

15. 7. a 29. 7. 2023
Prázdninové jízdy
Jízdy historickými autobusy a trolejbusy k ZOO

12. 8. 2023
Historická vozidla v depozitáři
Komentované prohlídky depozitáře historických vozidel v Martinově

26. 8. 2023
Prázdninové jízdy
Jízdy historickými autobusy a trolejbusy k ZOO

2. 9. 2023
Den ostravských dopraváků
Hudební vystoupení, výstava vozidel a techniky, dynamické ukázky, vyhlídkové jízdy, atrakce pro děti i dospělé v areálu dílen Martinov

9. 9. 2023
Jízdy stoletou tramvají ve službách ostravských dětí
Projížďky historickou tramvají Barborka v trase Zábřeh – Kino Luna (na ul. Svornosti) a zpět

30. 9. 2023
Výročí ukončení provozu úzkorozchodných tramvají
Komentovaná vycházka po trasách úzkorozchodných tramvají

2. 12. 2023
Mikulášské jízdy
Okružní jízdy historickou tramvají Hrabůvkou s čertem a Mikulášem

10. 12. a 17. 12. 2023
Adventní jízdy
Projížďky historickou tramvají Barborka v trase Hlavní nádraží – Hranečník a zpět