BONUS: Na Fráni Šrámka 5


Fráni Šrámka 5
709 00 Ostrava-Mariánské Hory Jurečkova 9, Ostravainfo@nfs5.czwww.nfs5.cz

Umělecká komunita, která tvoří už dlouhá léta Na Fráni Šrámka 5, ctí bezbřehou tvůrčí svobodu, jež je podmínkou kvalitní tvorby. Celý tento svébytný svět umění nyní zastřešuje projekt, jehož cílem je zlepšit technický stav budovy, zajistit podporu umělcům a zachovat jejich tvůrčí svobodu. Autorem této vize veřejného multifunkčního prostoru s originálním programem je Marek Konečný, se kterým osobně nahlédnete do ateliéru, zkušeben, dílen a galerie.

 

20.00 a 22.00 Komentované prohlídky
S Markem Konečným osobně nahlédnete do ateliéru, zkušeben, dílen a galerie.