Národní zemědělské muzeum OstravaNárodní zemědělské muzeum Ostrava, státní příspěvková organizace
Vítkovice 3033, Ostrava-Vítkovice
+420 777 485 152
https://www.facebook.
com/zemedelskemuzeum
ostrava

www.nzm.cz/ostrava

17.00–23.00 Mysli globálně, jednej lokálně
Plýtvání jídlem zanechává výraznou stopu na životním prostředí, v našich peněženkách a přispívá k sociálním problémům. Na praktické ukázce si návštěvníci vyzkouší, kolik jídla vyhodíme, kdo se nejvíce podílí na plýtvání potravinami a zjistí, jak mohou přispět ke snížení plýtvání potravinami.

 

17.00–23.00 Potraviny bez obalu
Obaly používáme už od pravěku. Dříve používané obaly z kůže, dřeva či keramické nádoby nahrazuje nespočet materiálů od plastů po různé kombinace materiálů, které více vyhovují aktuálním požadavkům. Jak je to s recyklovatelností potravinových obalů a jejich uhlíkovou stopou? Obejdeme se bez obalů a které obaly naší planetě nevíce škodí? 

 

17.00–23.00 Nový život starým reklamním bannerům
V současnosti se na světě plýtvá nejen potravinami, ale také běžnými znovu využitelnými materiály. Přidejte se k nám a vytvořte si svou originální peněženku ze staré banneroviny, která by byla jinak nevyužita. Pomůžete nám zrecyklovat už nepoužívaný materiál v muzeu a pro sebe si tak vyrobíte krásnou vzpomínku na letošní Ostravskou muzejní noc, která vás může doprovázet každý den. Peněženku bude možné si vyrobit ve více tvarech z několika různých starých bannerů. 

 

18.00 Z kuchyně našich předků: zbytkové vaření
Komponovaná přednáška s ochutnávkou a prezentací encyklopedie kulinárního dědictví.
Irena Korbelářová, Slezská univerzita v Opavě
Možná si dnes ani neuvědomujeme, jaké skvělé pochoutky hodné dnes běžně užívaného označení zbytkové pokrmy uměly naše babičky a prababičky připravit. Nakoukněme proto do měšťanské i venkovské kuchyně 19. a 20. století a seznamme se s některými z běžných jídel i slavnostních laskomin, uvařených ze surovin, které by dnes možná skončily v odpadcích. Nutná rezervace na https://www.ostravskamuzejninoc.cz/cz/rezervace             

 

Výstava Zemědělství 4.0
Hlavním cílem výstavy je srozumitelně přiblížit návštěvníkům podstatu probíhajících změn v zemědělství, prezentovat vybrané technologie a představit novou generaci zemědělských strojů Jedním z témat výstavy je také rozdělení plastů na bioplasty a plasty vyrobené na ropné bázi.

 

17.00–23.00 Volná prohlídka stálých expozic a výstav


Výstava Zemědělský plakát ve 20. století
Propaganda poúnorového režimu v Československu vyprodukovala značné množství vizuálně působivých plakátů. Jejich cílem bylo vázat pozornost veřejnosti a tematizovat politické nebo hospodářské cíle KSČ. Navzdory hrůznému průběhu násilné kolektivizace, plakátová tvorba, která tento proces doprovázela, přinášela veskrze pozitivně laděné motivy vzájemnosti, přátelství, spolupráce a budoucí hojnosti. 

 

Zemědělská technika
Stálá expozice zemědělské techniky, která je rozdělena do tří základních tematických celků, a to jsou traktory, stroje na zpracování píce a stroje na zpracování obilovin.

 

Depozitář potravin
Potraviny ze všech stran i ze všech úhlů pohledu, interaktivně a všemi smysly. V rámci Ostravské muzejní noci se zaměříme na plýtvání potravinami a na potravinové obaly.


Galerie českých potravin
Znáte příběhy českých potravin, které denně kupujete v obchodech a na tržnicích? V expozici čistou galerijní formou prezentujeme výjimečné potraviny z Čech, Moravy i Slezska.


19.00–24.00 Táborák a opékání špekáčků
Tradiční opékání špekáčků před budovou muzea