Národní památkový ústavNárodní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
Odboje 1, Ostrava-Moravská Ostrava
+420 595 133 903
sekretariat.ostrava@npu.
cz

www.npu.cz/cs/uop-ostrava
Facebook: pamatkariostrava

18.00 a 20.00 Paměť krajiny moravských a slezských Sudet v ohrožení
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D., Slezská univerzita v Opavě

Komentovaná prohlídka výstavy informující o projektu výzkumu historické krajiny Nízkého a Hrubého Jeseníku a jejich širšího okolí.

Projekt byl vyvolán kůrovcovou kalamitou a navazující intenzivní těžbou dřeva na zájmovém území, která zde narušila nebo ohrozila četné památky. Mezi nejohroženější patří dosud spíše opomíjené montánní a agrární památky.

Dozvíme se také o výzkumech reprezentativních lokalit, jimiž jsou významná hornická lokalita Starohoří u Zlatých Hor, zaniklá středověká vesnice Rabendorf, uvidíme doklady železářské výroby v Morávce, ale i pozůstatky dřevěného vodotěžního zařízení z výzkumu Poštovní štoly u Zlatých Hor.

Rezervace na https://www.ostravskamuzejninoc.cz/cz/rezervace