GDM contemporary

 

GDM contemporary

Vítkovická 3252, 702 00 Ostrava

+420 603 326 731

info@gdmcontemporary
.com

www.gdmcontemporary
.com

FB: @gdmcontemporary

IG: @gdm–contemporary

17.00–24.00 GDM Contemporary – Gallery for Contemporary Art

Galerie GDM Contemporary je platformou pro prezentaci a prodej současného výtvarného umění s primárním zaměřením na středoevropský prostor, výběrově také na další oblasti (USA, Kanada, Japonsko). Galerie se kromě široké škály výstavních projektů připravovaných pro vlastní výstavní prostory věnuje také prezentaci a následnému komerčnímu zhodnocení uměleckých děl v partnerských institucích. Hlavním cílem galerie GDM Contemporary je zprostředkovat současnému výtvarnému publiku hodnotný umělecký zážitek, tedy taková současná umělecká díla, jež budou kromě silného estetického sentimentu nositelem nesporné ekonomické kvality, nezbytného předpokladu pro rozvoj a následné rozšíření prvotního zájmu v komplexní celek případné sbírky, respektive investice. Galerie mimo výstavní činnost organizuje také doprovodné programy výstav vzdělávacího charakteru, literární večery a další kulturní akce.

 

17.00–24.00  Výstava MULTIPOLARITY

Vystavující umělci: Martin Kocourek, David Možný, Libor Novotný, Jan Rybníček

Vstřícnost uměleckého projevu k možnosti být součástí diváckých narativů, jakož i možnost, jejíž extenzí je divák jako plnohodnotná součást tvůrčích narativů umělců. V aktuálním čase, nikoliv na věčnosti! Je to věc praxe… Je to věc dialogu… Je to věc spolužití, respektive spolubytí. Je to věc rozšířených obzorů, nikoliv vybagrovaných matečných teritorií a exploatovaných otcovských posvátných okrsků. Je to věc mizejících hranic prapředků, které však setrvávají v naší paměti jako téma znovu promýšlení genealogie světa… Ne, jako unipolární obecné entity soukmenovců, ale světa vernakulárního, domácího, lidového, místního, sousedského, respektive multipolárního.

 

19.00–19.45, 20.30–21.15, 22.00–22.45 Komentovaná prohlídka výstavou s kurátorem

V průběhu večera se uskuteční 3 komentované prohlídky výstavou Multipolarity s kurátorem galerie Tomášem Koudelou. Zájemci o prohlídku získají bližší informace o vystavujících autorech, koncepci výstavy a vystavených uměleckých dílech v kulturně-historickém kontextu.

 

18.30–21.30 Animační výtvarný program pro děti

Animační výtvarný program pro děti se uskuteční v galerii a bude vycházet z hlavního tématu letošní Ostravské muzejní noci – Recyklace. Většina vystavujících umělců ve své tvorbě zpracovává odpadové materiály, respektive předměty, pro které již nebylo nalezeno nové využití. Během animačního programu se tvorbou těchto umělců budeme inspirovat a budeme věcem, které by většina lidí vyhodila, vdechovat nový život prostřednictvím umění. V galerii budou pro tyto účely nachystány veškeré pomůcky, avšak můžete si z domů sami přinést nějaký předmět, který byste rádi přetvořili.